A A A K

SmodBIP

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
im. kpt. z.w. Antoniego Ledóchowskiego  w Szczecinie
ogłaasza nabór na wolne  stanowisko : Starsza/y księgowa/y


treść ogłoszenia


Dyrektor Szko�y Podstawowej nr 37

im. kpt. �.w. Antoniego Ledóchowskiego  w Szczecinie

og�asza nabór na wolne kierownicze stanowisko urz�dnicze: G�ówna/y ksi�gowa/y

treść ogłoszenia


Dyrektor Szko�y Podstawowej nr 37 w Szczecinie

im. kpt. �.w. Antoniego Ledóchowskiego

Zatrudni na wolnym stanowisku pomocniczym i obs�ugi – opiekuna /opiekunki dzieci i m�odzie�y przy przej�ciu dla pieszych

treść ogłoszenia


Dyrektor Szko�y Podstawowej nr 37 w Szczecinie

im. kpt. �.w. Antoniego Ledóchowskiego

Zatrudni na wolnym stanowisku pomocniczym i obs�ugi – OSOBA SPRZ�TAJ�CA

treść ogłoszenia


Dyrektor Szko�y Podstawowej nr 37 w Szczecinie
im. kpt. �.w. Antoniego Ledóchowskiego

Zatrudni na wolnym stanowisku pomocniczym i obs�ugi – POMOC KUCHENNA

treść ogłoszenia
Opublikował: Katarzyna Zieliska
Publikacja dnia: 25.08.2019
Podpisał: Katarzyna Zieli�ska
Dokument z dnia: 16.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 952