A A A K

SmodBIP

Kadra zarządzająca

Dyrekcja

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

Dyrektor szkoły

Janusz Cymerman

Wicedyrektor szkoły

Karina Kopczy�ska-Janiszewska

Wicedyrektor szkoły

Izabela Pa�asz

Wicedyrektor szkoły

Beata �ci��or

Wicedyrektor szkoły

Danuta Sto�ek


Administracja

IMI� I NAZWISKO

STANOWISKO

Ewelina Belbart sekretarka szkoły
Nina Bukaczewska pomoc administracyjna (ul. Nałkowskiej 33)
Anna Cie�lik g�ówny księgowy
Katarzyna Kowalik sekretarka szkoły (u. Nałkowskiej 33)
Bo�ena �azarczyk starszy księgowy
Maria Marcinkowska starszy księgowy
�aneta Nowakowska kierownik obiektów sportowych (ul. Nałkowskiej 33)
Alicja Nowik sekretarka szkoły
Katarzyna Panek specjalista ds. p�ac
Anna Piasecka specjalista ds. BHP
Wies�aw Prajs kierownik gospodarczy
Dorota Sobczak specjalista ds. kadr
Mariola Rygielska specjalista ds. gospodarczych
Henryka Perzy�ska specjalista ds. kadr i p�ac
Monika Wojtkowiak specjalista
Bogus�awa Zieli�ska intendentOpublikował: Katarzyna Zieliska
Publikacja dnia: 25.08.2019
Podpisał: Katarzyna Zieli�ska
Dokument z dnia: 16.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 650