A A A K

SmodBIP

Organy szkoły

Organami szkoy są:

  • Dyrektor Szkoąy
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Kazdy z tych organów ma mozliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustaw i odrębnymi przepisami.Opublikował: Katarzyna Zieliska
Publikacja dnia: 25.08.2019
Podpisał: Katarzyna Zieli�ska
Dokument z dnia: 16.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 537