A A A K

SmodBIP

Przetargi

Ogoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny 2019/2020


Zakup i dostawa artykuów spoywczych w gr. III – warzywa, owoce, kiszonki


Zakup i dostawa artykuów spoywczych w gr. II – miso, drób i przetwory


Ogoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny


Informacja o moliwociach wynajmu


Ogoszenie o przetargu na wynajem pomieszcze - 2018/19


Ogoszenie nr 634310-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.


Zbiorcze zestawienie ofert z postpowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy misa i przetworów misnych” dla Szkoy Podstawowej nr 37 im. kpt. . w. Antoniego Ledóchowskiego przy ul. Lucjana Rydla 6; 70-783 Szczecin bdcej jednostk organizacyjn Gminy Miasta Szczecin

ogoszenie


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia sklepiku szkolnego z punktem maej gastronomi znajdujcego si w Szkole Podstawowej Nr 37 im. kpt. . w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 70-783 Szczecin

tre ogoszenia


Postpowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin
Wynajem pomieszcze szkolnych na rok 2017/18

Dziaajc w oparciu o przepisy Uchway Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 padziernika 2006 r. w sprawie okrelenia szczegóowych warunków korzystania z nieruchomoci gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadajce osobowoci prawnej (z pón. zm.) Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 37 im. kpt. . w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6 ogasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszcze w 2017/2018 r. .

tre ogoszenia


Ogoszenie o przetargu na wynajem pomieszcze na terenie Szkoy Podstawowej Nr 37 im. kpt. . w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017
tre ogoszenia


Ogoszenie o przetargu na wynajem pomieszcze na terenie Szkoy Podstawowej Nr 37 im. kpt. . w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017

tre ogoszenia


 Ogoszenie o przetargu na wynajem pomieszcze na terenie Szkoy Podstawowej Nr 37 im. kpt. . w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017

tre ogoszenia


Zestawienie zoonych ofert i wybranej oferty w postpowaniu zapytania o cen na dostaw: „Warzyw, kiszonek, owoców”; „Ziemniaków”; „Misa i przetworów misnych; Drobiu i przetworów drobiowych” do stoówki w Szkole Podstawowej nr 37.

 

Zoone oferty

Oferty wybrane

WARZYWA, KISZONKI, OWOCE

 

  1. BULNEX Andrzej Buatewicz

 

  1. Jan Grabarczyk

Wybrana oferta

ZIEMNIAKI

 

  1. Jan Grabarczyk

 

  1. BULNEX Andrzej Buatewicz

 

  1. Adam Sieradzki

Wybrana oferta

Miso i przetwory misne; drób i przetwory drobiowe

 

  1. MADAR Dariusz Wartal

Wybrana oferta

  1. BYK Sp. j. Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski

 

  1. Hurtownia ROJAN

 

 Opublikował: Katarzyna Zieliska
Publikacja dnia: 28.04.2019
Podpisał: Katarzyna Zieliska
Dokument z dnia: 16.02.2015
Dokument oglądany razy: 6 835