A A A K

SmodBIP

Status prawny

Szkoa Podstawowa nr 37 jest szko publiczn i dziaa na podstawie:

  • Aktu Zaoycielskiego.
  • Ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyej wymienionych ustaw,
  • Statutu.

Organem prowadzcym jest Miasto Szczecin.
Organem sprawujcym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Owiaty w Szczecinie.Opublikował: Katarzyna Zieliska
Publikacja dnia: 15.02.2015
Podpisał: Katarzyna Zieliska
Dokument z dnia: 15.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 561